सह पाठयक्रम गतिविधियों

दिनांक

क्रियाकलाप

क्रियाकलाप का प्रकार

सदनवार/कक्षावार

07/04/17

सदन गठन

-

-

21/04/17

सदन बैठक

-

सदनवार

28/04/17

हिन्दी सुलेख

व्यक्तिगत

कक्षावार

05/05/17

अंग्रेजी सुलेख

व्यक्तिगत

कक्षावार

23/06/17

क्ले मॉडलिंग

व्यक्तिगत

सदनवार

30/06/17

हिन्दी भाषण/चित्रकला

व्यक्तिगत

सदनवार

07/07/17

वाद-विवाद/कविता पाठ

व्यक्तिगत

सदनवार

14/07/17

समूह गान

समूह

सदनवार

21/07/17

हिन्दी वाद-विवाद  

व्यक्तिगत

सदनवार

28/07/17

प्रदर्शन पटल सजाओ

समूह

सदनवार

04/08/17

प्रश्नोत्तरी

समूह

कक्षावार

11/08/17

समूह नृत्य

समूह

कक्षावार

18/08/17

सदन बैठक

 -

- 

25/08/17

क्ले मॉडलिंग

समूह

कक्षावार

01/09/17

राखी बनाओ प्रतियोगिता

व्यक्तिगत

सदनवार

08/09/17

चित्रकला

समूह

कक्षावार

15/09/17

कोलॉज मेकिंग

समूह

सदनवार

22/09/17

शुभकामना पत्र बनाओ

व्यक्तिगत

कक्षावार

06/10/17

कक्षा साज-सज्जा प्रतियोगिता

समूह

कक्षावार

13/10/17

मेंहदी प्रतियोगिता

व्यक्तिगत

सदनवार

27/10/17

रंगोली प्रतियोगिता

समूह

सदनवार

03/11/17

सदन बैठक

समूह

सदनवार

10/11/17

स्किट प्रतियोगिता

समूह

सदनवार

17/11/17

वेशभूषा प्रतियोगिता

व्यक्तिगत

सदनवार

24/11/17

कहानी पाठ प्रतियोगिता

व्यक्तिगत

सदनवार

01/12/17

त्वरित भाषण (हिन्दी)

व्यक्तिगत

सदनवार

08/12/17

त्वरित भाषण (अंग्रेजी)

व्यक्तिगत

सदनवार

15/12/17

सदन बैठक

-

सदनवार

22/12/17

हास्य नाटक प्रतियोगिता

समूह

सदनवार